Velkommen til DanWEC - Danish Wave Energy Center. En del af Hanstholm.
DanWEC tilbyder · Udvikling og strategier · Bølge- og vinddata · Vejret · Calls m.m. · Testsite Hanstholm- HTS · Testsite Nissum-Bredning. NBTS · Dokumentationsmateriale · 

DanWEC tilbyder

Visionen for DanWEC er at skabe et komplet udviklings- og videnmiljø, som på så mange områder som muligt understøtter bestræbelserne på at udvikle bølgeenergi som en konkurrencedygtig vedvarende energiform.

 

DanWEC skal derfor være andet og mere end fysiske rammer for afprøvning og udvikling af bølgemaskiner. Centret skal være i stand til at assistere bølgekraftudviklere gennem alle væsentlige dele af processen, f.eks. når det gælder kontakt med myndigheder og andre samarbejdspartnere, praktiske forhold omkring tilladelser, installationer og meget andet.

 

Her nyder DanWEC godt af at være centralt placeret i forhold til myndighederne. Det giver garanti for en effektiv myndighedsbehandling. Også den nære kontakt til forskermiljøet på Aalborg Universitet og til hele bølgekraftsektoren rummer fordele, som vil komme bølgekraftudviklerne til gavn

 

 

DanWEC kan således tilbyde:

 

Juridiske anliggender:

DanWEC vil være i stand til at hjælpe din organisation med udarbejdelse af kontrakt, vejledning om hvordan du kan få tilladelser, sikkerhedsgodkendelser og fortøjningsudstyrs-certifikat.

 

Information:

DanWEC kan give dig data om vind, strøm, vandstand, dybdemåling og geologi her på hjemmesiden og en kontinuerlig tilførsel af online wave-data vil også være tilgængelige.

 

Infrastruktur:

DanWEC kan servicere dig, når det gælder om at finde passende boliger og kontorlokaler. Desuden har vi stor viden og et samarbejde med lokale underleverandører, der kan tage højde for alle dine behov.

 

Installation:

DanWEC kan være behjælpelig, når enheden skal installeres vores site. Bagefter kan vi hjælpe med monitorering af enheden og foretage inspektioner og vedligeholdelses opgaver.

 

Resultater:

DanWEC kan hjælpe med at indsamle enhedens specifikke testdata, og vi kan yde ekspertbistand, som kan være nyttige, når ​​testresultaterne skal evalueres.

 


Udlægning af Bølge og Kardinalbøjer ved Hanstholm

 

DanWEC kan nu tilbyde bølgedata til bølgeudviklerne, når bøjerne er udlagt.

 

  

 

 

DanWEC plans to deploy 6 buoys at Hanstholm during February 2015 IF WEATHER PERMITS.

Exact date will be announced ASAP, and exact coordinates, if deviating to planned deployment coordinates, will be given successive to the deployment.

 

DanWEC,  Danish Wave Energy Center, has on Nov. 19 2014, by the Danish Maritime Authority been granted permission to deploy:

 

  • 2 Datawell DWR4 ‘Waverider’, wave and current buoys in the North Sea outside the Port of Hanstholm

The buoys are wave measurement instruments sending data transmission on the VHF band to our antenna and receivers at shore at Hanstholm.

DanWEC holds the frequency permits, granted by the Danish Business Authority

  • 4 Light Cardinal buoy markers (N-CAR, S-CAR, W-CAR, E-CAR). 

The (two) NCAR and SCAR buoys, respectively the (two) WCAR and ECAR buoys are deployed as sea markers marking the two wave instrument buoys, protecting the buoys from collision with vessels and fishing equipment.

 

 

The permit is given according to the following table with coordinates and ID, and this map:  pdf  boejepositioner.pdf (376 KB)

All buoys are marked with owner: DanWEC.com and telephone no +45 51 81 00 99

 

Bredde_DM/

Lattitude

Laengde_DM_E/

Longitude

Beskrivelse/

Description

ID/

Identification

Afmærkningstype/

Sea mark/light

57° 9,200'N

8° 37,100'E

Bølgebøje, 1/

Wave buoy, 1

 W 1

(nr 74025)

Fl(5)Y.20s

57° 9,248'N

8° 37,100'E

N-CAR1

 

NK.1

N-kardinal, type 500/5,

Q

 

57° 9,151'N

 

8° 37,099'E

 

S-CAR1

SK.1

S-kardinal, type500/5, Q(6)+LFl

57° 7,002'N

8° 30,999'E

Bølgebøje2/

Wave buoy 2

W 2

(nr 74026)

Fl(5)Y.20s

57° 7,002'N

8° 30,910'E

W-CAR2

WK.1

W-kardinal, type500/5, Q(9)15s

57° 6,002'N

8° 31,089'E

E-CAR2

EK.1

E-kardinal, type500/5, Q(3)10s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webinar on Open Water Test Facilities

By Kim Nielsen, board member DanWEC

pdf danwec_inn2_power_webinar_dry_test_v1.pdf (1046509 B)

 

 

 

 

» Guidede ture // Guided tours // Führungen

             
Genveje:  

Om DanWEC

Formål

For bølgekraftudviklere

Nyheder og presse

 

   

Aktiviteter

 

Links

   
DanWEC
Thyparken 10
7700 Thisted
Tel. +45 61 14 00 99
info@danwec.com