Velkommen til DanWEC - Danish Wave Energy Center. En del af Hanstholm.
DanWEC tilbyder · Udvikling og strategier · Bølge- og vinddata · Vejret · Calls m.m. · Testsite Hanstholm- HTS · Testsite Nissum-Bredning. NBTS · Dokumentationsmateriale · 

Udvikling og strategier

Partnerskab for bølgekraft har i juni 2012 udgivet rapporten ”Bølgekraftteknologi. Strategi for Forskning, Udvikling og Demonstration 2012”. Rapporten kan hentes på http://vbn.aau.dk/files/65676485/B_lgekraftteknologi.pdf

 

Nedenstående er hentet fra rapporten.

 

Vision

Visionen for dansk udvikling af bølgekraftteknologi er, at danske industri- og erhvervs-virksomheder opnår kompetencer til afsætning af konkurrencedygtige bølgekrafttekno-logier både på det danske og det internationale marked. Udnyttelse af bølgekraften er forudsætningen for, at der i fremtiden kan bygges offshore energiparker på større hav-dybder. Udvikling af bølgekraftteknologi skal senest fra 2030 sikre mulighed for en omkostningseffektiv, bæredygtig elforsyning fra offshore energiparker i Danmark.

 

 

Strategi og anbefalinger

Det danske Partnerskab for Bølgekraft vil opfylde den overordnede vision igennem:

 

  • Optimal udnyttelse af udviklingsmidler igennem samarbejde om udvikling af vitale fælles komponenter og udnyttelse af teknologier, både internt i branchen og med eksterne specialiserede virksomheder. Det drejer sig først og fremmest om forankring, PTO (Power Take-off) og søkabler til flydende anlæg.
  • At bølgekraft sidestilles med offshore vindkraft i forhold til nettilslutningsvilkår og afregningstarif, således at bølgekraft kan indgå på lige fod med vindenergi i udbud af offshore energiparker.
  • At der som supplement til ovenstående indføres tidbegrænsede og produkti-onsbegrænsede tillægstariffer for bølgekraft, for herigennem at gennemføre en hurtig kommercialisering af bølgekraft, og skabe fokus på omkostninger, ydelse og driftsikkerhed, og at ForskVE-modellen, hvor støtten er betinget af, at projektet leverer en aftalt el-produktion afhængig af bølgeforhold, videreføres på relevante demonstrationsprojekter.
  • At der sikres offentlig medfinansiering til etablering af demonstrationsanlæg af de mest lovende konkurrerende bølgekraftkoncepter inden 2016
  • At fokusere udviklingen igennem COE-beregninger (Cost Of Energy) og sandsynliggøre, at anlæggene på sigt kan fremstille elektricitet til en konkurrencedygtig pris for offshore vedvarende energi.
  • At gennemføre en miljømæssig og samfundsmæssig vurdering af konkrete off-shore lokaliseringsmuligheder for bølgekraftværker i Danmark, hvor der samlet kan produceres mindst 1500 COE (Cost Of Energy) om året.
  •  At Danmark fortsat skal være stærkt repræsenteret i internationalt samarbejde.
 
 

 

» Guidede ture // Guided tours // Führungen

             
Genveje:  

Om DanWEC

Formål

For bølgekraftudviklere

Nyheder og presse

 

   

Aktiviteter

 

Links

   
DanWEC
Thyparken 10
7700 Thisted
Tel. +45 61 14 00 99
info@danwec.com