Velkommen til DanWEC - Danish Wave Energy Center. En del af Hanstholm.
DanWEC tilbyder · Udvikling og strategier · Bølge- og vinddata · Vejret · Calls m.m. · Testsite Hanstholm- HTS · Testsite Nissum-Bredning. NBTS · Dokumentationsmateriale · 

Testsite- Hanstholm. HTS

Danish Notices to Mariners,  DK NtM 49//1291 2015.

 

1291. Danmark. Nordsøen. Hanstholm SW. AIS-afmærkning etableret.

Tidligere EfS. 47/1248 2015 udgår.

EfS-henvisning. 46/1223 2015.

Position. 

1) 5707,750N 831,318E, MMSI 992196007, »Wave Energy Area N«.

2) 5706,980N 833,720E, MMSI 992196008, »Wave Energy Area E«.

3) 5706,223N 832,930E, MMSI 992196009, »Wave Energy Area S«.

4) 5706,995N 830,502E, MMSI 992196010, »Wave Energy Area W«.

Detaljer. På position 1) - 4) er etableret virtuel AIS-afmærkning som anført til afmærkning af testområde

for bølgeenergianlæg, måleudstyr og testankre.

Note. For information om AIS-afmærkning og symboler, se EfS 35/932 2014 med bilag.

Søkort. 92 (INT 1300), 93 (INT 1044).

Publikation. Dansk Fyrliste nr. 9601, 9602, 9603, 9604. [J.nr. 2013025846].

(SFS 30. november 2015)

 

 

DanWEC´s Testsite - Hanstholm - DK

» Guidede ture // Guided tours // Führungen

             
Genveje:  

Om DanWEC

Formål

For bølgekraftudviklere

Nyheder og presse

 

   

Aktiviteter

 

Links

   
DanWEC
Thyparken 10
7700 Thisted
Tel. +45 61 14 00 99
info@danwec.com