Velkommen til DanWEC - Danish Wave Energy Center. En del af Hanstholm.
Nyheder · Billeder og video · Nyhedsservice · 

Bølgeenergicentret i Hanstholm - DanWEC

Oprettet dato: 15. december 2009

sender prækvalifikationsansøgning til Vækstforum

 

I dag den 1. september kl 12.00 blev der fremsendt ansøgning til Vækstforum fra Hanstholm Havneforum omkring idè godkendelse af planerne for BølgeEnergiCentret i Hanstholm. Som medunderskriver på projektet var Aalborg Universitet, Thisted Kommune samt Hanstholm Havn. Projektet har et samlet budget på ca. 40 mill. Kr

En af de allervæsentligste ting for centrets succes og fremtidige mulighed er, at Aalborg Universitet og branchen så klart angiver at dette center skal ligge i Hanstholm og at man ønsker sig det meget.  Der er blevet lavet en mini-markeds undersøgelse i forbindelse med forundersøgelsen, og her fremgår det at mere end 70% af de adspurgte firmaer i bølgeenergibranchen i høj grad kunne have interesse i at etablere sig i DanWEC - Hanstholm.

 

 

 

Vi håber på at høre fra Vækstforum snarest muligt, men der går jo nok en måned eller 2, før vi forhåbentligt får grønt lyst til det næste skridt, som er en endelig ansøgning, der kan sendes til Vækstforum den 4/1-2010, siger Britta Vang Mikkelsen, Hanstholm Havneforum og fortsætter: vi har haft travlt siden juni med at definere indholdet i centret, men branchen har også været "oppe på mærkerne" - de har med stor entusiasme deltaget i møder og spillet ind med ønsker til såvel service som installationer og testudstyr mv. 

Der er også roser til arkitekterne "KPF" og Bodilsen Totalbyg, der uden beregning har lavet skitser på bygningen mv. således at indholdet i ansøgningen kunne være så illustrativ og konkret som overhovedet muligt på den korte tid, der har været til rådighed.

  

 

 

I forundersøgelsesforløbet er der etableret samarbejdet med konsulent huset "Innovayt" der på forbilledlig vis har kørt processen sammen med de mange aktører - men processen er langt fra færdig - nu skal næste etape planlægges, og her er medfinansiering et væsentligt element, siger Britta Vang Mikkelsen.

Men vi hviler ikke mens Vækstforum's behandlingsprocedure er tilendebragt. Der er planer om at etablere midlertidige lokaler til DanWEC hos Havneforum og en hjemmeside til projektet er også på "tegnebrættet". På  Danfish-messen i oktober i Ålborg stilles der et areal til rådighed for DanWEC- så planer er der mange af , men vigtigst af alt;  der er stor deltagelse fra bølgeenergibranchen til projektet også fra disses bagland.

For yderligere kontakt

Britta Vang Mikkelsen, Hanstholm Havneforum - mail bvm@hanstholmhavneforum.dk

ell tlf +45 97 96 23 25 / mobil +45 22 15 54 16

» Guidede ture // Guided tours // Führungen

             
Genveje:  

Om DanWEC

Formål

For bølgekraftudviklere

Nyheder og presse

 

   

Aktiviteter

 

Links

   
DanWEC
Thyparken 10
7700 Thisted
Tel. +45 61 14 00 99
info@danwec.com