Velkommen til DanWEC - Danish Wave Energy Center. En del af Hanstholm.
Nyheder · Billeder og video · Nyhedsservice · 

Bølgekraftprosjekt

Oprettet dato: 23. marts 2010

Et stort steg nærmere realisering

Wave Energy og Hanstholm Havn, Danmark, starter nå konkrete utredninger for storskala realisering av Wave Energys bølgekraftteknologi. Planen er at bølgekraftverket skal bygges inn som en del av den planlagte nye moloen i Hanstholm havn.

 

De to partene har blitt enige om en finansieringspakke for et forprosjekt sammen med Innovasjon Norge. Forprosjektet ble satt i gang 15. mars, og formålet er å finne ut hvordan man best kan integrere Wave Energys molo bølgekraft teknologi inn i utbyggingsplanene som Hanstholm Havn har utarbeidet. Daglig leder i Wave Energy, Monika Bakke, er godt fornøyd med at partene har kommet til enighet om et forprosjekt.

 

– Vi kom fram til en løsning der alle tre parter finansierer en tredjedel av et totalbudsjett på 1,8 mill kr. Vi er veldig fornøyd med denne løsningen. Forprosjektet er et sterkt signal om realisering av bærekraftige og miljømessig gode løsninger inn i dette store byggeprosjektet, sier Bakke.

 

I prosjektet skal tekniske og økonomiske aspekter ved en kommersiell integrering av Wave Energys bølgekraft teknologi utredes og det skal utvikles tekniske løsninger både i forhold til design, konstruksjon og installasjon av produktet. Bakke mener dette er et stort steg i rett retning for selskapet.

 

– For oss innebærer Hanstholm-prosjektet et stort kompetanseløft, og det er også et veldig viktig steg mot internasjonal kommersialisering av teknologien, sier hun.

 

Wave Energy og Hanstholm Havn har samarbeidet siden 2009, og Havnedirektør i Hanstholm Havn, Birgitte Juhl, så det som en naturlig konsekvens å utrede muligheten for å integrere bølgekraft produksjon i den nye planlagte yttermoloen.

 

– Hanstholm er det stedet i Danmark som har de beste bølgene, og derfor har flere bølgekraftfirmaer meldt sin interesse. I forbindelse med byggingen av de nye ytre moloene er det opplagt at vi, i stedet for å se på bølgene som en fiende som ødelegger våre moloer, betrakter dem som et gode som kan være med å produsere fornybar energi, sier Juhl.

 

Forprosjektet vil gå over en periode på ni måneder og forventes ferdigstilt i løpet av november 2010.

Planlagt byggestart på de nye moloene er satt til tidlig 2012.

 

 

For mer informasjon, kontakt:

 

Daglig Leder i Wave Energy, Monika Bakke, tlf. + 47 41 45 84 85 monika.bakke@waveenergy.com

 

Havnedirektør Birgitte K. Juhl, tlf. + 45 51 58 38 20  bj@portofhanstholm.dk

» Guidede ture // Guided tours // Führungen

             
Genveje:  

Om DanWEC

Formål

For bølgekraftudviklere

Nyheder og presse

 

   

Aktiviteter

 

Links

   
DanWEC
Thyparken 10
7700 Thisted
Tel. +45 61 14 00 99
info@danwec.com