Velkommen til DanWEC - Danish Wave Energy Center. En del af Hanstholm.
Nyheder · Billeder og video · Nyhedsservice · 

Centerleder ansat pr. 1. februar 2013

Oprettet dato: 5. februar 2013

Bestyrelsen i DanWEC er meget glade for at kunne meddele, at Hans Jørgen Brodersen pr. 1. februar tiltræder som centerleder.

 

 

Hans Jørgen Brodersen: "Jeg ser frem til at lægge kræfter i at skabe et DANWEC, der kan sætte dansk bølgekraftudvikling og forskning endnu mere i front. De tunge og dyre fuldskalaanlæg skal bevise deres økonomi- og energipotentiale, og DANWEC spiller en vigtig rolle i den proces. Jeg ser derfor DANWEC som en vigtig organisation, der kan samle de kræfter hvor der er synergi mellem udviklerne, forskerne og investorerne.

 

Min baggrund som leder af et erhvervs-forskningscenter på AAU, og tætte samarbejde med både forskere på AAU og øvrige forskningsinstitutioner, har givet mig et stort kontaktnet i hele energibranchen. Det kontaktnet vil jeg naturligvis trække på i DANWEC, ligesom jeg håber mine erfaringer for at sætte konstruktive udviklingssamarbejder i gang erhvervslivet kan komme DANWEC til gavn.

 

Min karriere bygger på en Uddannelse som Civilingeniør i International miljøplanlægning fra AAU og efter at have været ansat som underviser og ekstern lektor på AAU var jeg nogle år leder af det første ’Miljøledelsesprogram’ i landet og derefter ledende miljø og energi konsulent i Deloitte. Hele karrieren har fagligt fokuseret på bæredygtigheds-perspektivet med vægt på energioptimering og miljø-forbedringer. Ledelsesperspektivet har jeg ikke mindst tilegnet mig gennem indførelse af miljøledelsessystemer og audit i erhvervsliv og organisationer. Gennem de funktioner blev jeg så opfordret til at organisere og lede de internationale Euro-sustainability konferencer, hvor jeg inddrog alle væsentlige danske industrier og etablerede et formaliseret  samarbejde med WBCSD og deres ’president’ i Geneve.  4 internationale konferencer fik vi ført til landet med bl.a. energi udvikling. Desuden var jeg så heldig, at jeg også kunne være medinitiativtager til at skabe de nationale planer ”(IDA) Energyplan 2030” i 2006 og ”IDAs Klimaplan 2050” i 2009 gennem mit mangeårige frivillige arbejde i IDA. Her havde jeg blandt ansvar for bølgeenergi. Jeg har fastholdt kontakterne siden og har haft mit eget konsulentfirma siden 2002, hvor jeg sidste år i samarbejde med Henrik Lund på AAU og det ledende kinesiske universitet Tsinghua lavede en Dansk-Kinesisk rapport om Dansk-Kinesisk VE-forskning og samarbejde.

 

Jeg er bosiddende i Svenstrup syd for Aalborg og vil pendle til Hanstholm, hvor jeg selv mener, at DANWEC skal have sit hovedsæde, tæt på testfaciliteterne. Privat er jeg gift med Marie Charlotte Fock, der er ansat som lektor/ledenede udviklingskonsulent ved University College Nord.  Vi har tre indisk adopterede børn i alderen 21, 20 og 14."

 

 

 

 

 

 

» Guidede ture // Guided tours // Führungen

             
Genveje:  

Om DanWEC

Formål

For bølgekraftudviklere

Nyheder og presse

 

   

Aktiviteter

 

Links

   
DanWEC
Thyparken 10
7700 Thisted
Tel. +45 61 14 00 99
info@danwec.com