Velkommen til DanWEC - Danish Wave Energy Center. En del af Hanstholm.
Nyheder · Billeder og video · Nyhedsservice · 

DanWEC - Danish Wave Energy Center

Oprettet dato: 15. december 2009

Hanstholm - et af de bedst egnede steder for afprøvning af bølge-energi i det kontinentale Nordeuropa

Debatten kører i medierne i denne tid omkring bølgeenergi, og omkring placering af videns- og testcentre i Danmark. Hanstholm er på banen, og det har man været i nogen tid. Årsagen til dette er simpel - her finder man de mest ideelle bølgeforhold i det kontinentale Nordeuropa. Og det er ikke bare noget, man finder på i Hanstholm !

 

Jørgen Mads Clausen, Danfoss

deltog også på det sidste møde i

DanWEC arbejdsgruppen på

Hotel Hanstholm

 

 

- det siger de mest vidende forskere på området, som findes på Aalborg Universitet og det siger firmaerne i bølgeenergibranchen - bl.a. nævner

 Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand i Wave Star og i Danfoss, der også deltager i Hanstholm projektet DanWEC - Det er jo åbenlys, at det danske  testcenter skal placeres i Hanstholm - her har man de mest velegnede bølger - både med hensyn til bølgelængder og højder. Hertil kommer at der relativt tæt på land, er de vanddybder vi skal op på, for at teste forskellige full-scale teknologier. Og fortsætter - noget man også skal lægge mærke til er, at forholdene her er så gode, at vi også ville kunne tiltrække firmaer fra andre lande omkring os - der også arbejder med og omkring bølgeenergi til Hanstholm

 

Lektor Jens Peter Kofoed

Hanstholm er stedet vore et nationalt

bølgeenergicenter bør ligge

 

Jens Peter Kofoed, en af landets førende forskere indenfor Bølgeenergi ansat som lektor ved Aalborg universitet har også tidligere udtalt sig på området, og gør det gerne igen;

 "Hanstholms position som nationalt bølgeenergitestcenter er ikke truet. - Bølgerne, samt de lokale vanddybder, gør Hanstholm til det bedst egnede sted for afprøvning af bølgekraftanlæg i fuld skala Lindø er irrelevant som afprøvningslokalitet - ganske enkelt fordi der ikke er tilstrækkeligt med bølger i Odense Fjord. Og han fortsætter:Jeg ser faktisk ingen modsætning i den her sag. Det er logisk at forskning, afprøvning og udvikling af bølgekraftanlæg foregår i Hanstholm og på Aalborg Universitet. Lindøs enorme erfaring fra produktion af skibe kan tænkes bragt i anvendelse i forbindelse med udviklingen og design af anlæggene, men specielt når det, indenfor en horisont på nogle år, kommer til produktion af bølgeanlæg i større stil, vil Lindø være et oplagt sted, siger bølgeforskeren."

 

For yderligere kontakt

Jørgen Mads Clausen, Wave Star - mail: Jorgen.Clausen@danfoss.com

Jens Peter Kofoed, Aau - mail: jpk@civil.aau.dk

Sekretariat for DanWEC Britta Vang Mikkelsen - mail: bvm@hanstholmhavneforum.dk tlf 97962325

 

Wave Star Energy bølgeenergianlægget..

» Guidede ture // Guided tours // Führungen

             
Genveje:  

Om DanWEC

Formål

For bølgekraftudviklere

Nyheder og presse

 

   

Aktiviteter

 

Links

   
DanWEC
Thyparken 10
7700 Thisted
Tel. +45 61 14 00 99
info@danwec.com