Velkommen til DanWEC - Danish Wave Energy Center. En del af Hanstholm.
Nyheder · Billeder og video · Nyhedsservice · 

EU-kommissær Connie Hedegaard

Oprettet dato: 6. april 2011

 

 

Mandag den 11. april 2011 får DanWEC – Danish Wave Energy Center – besøg af Connie Hedegaard. EU-kommissæren skal orienteres om de mange tiltag for bølgeenergien i Hanstholm og vil samtidig fortælle deltagerne om EU's programmer og målsætninger for vedvarende energi.

 

Ideen med mødet er, at den danske kommissær bliver opdateret på, hvad der sker i Hanstholm på bølgeenergiområdet, og at DanWEC får en dialog med kommissæren om muligheder for at søge midler i EU's programmer.

 

Det er DanWEC, der står bag invitationen til den danske EU-kommisær og formand for fonden borgmester Lene Kjelgaard Jensen glæder sig til at vise Connie Hedegaard rundt. Hun siger:

-          Der er et stort uudnyttet potentiale i bølgeenergi og Hanstholm er det bedst egnede sted i Danmark til testanlæg. Vi arbejder for at oprette et bølgeenergitestcenter, men da det er et meget omkostningskrævende udviklingsarbejde, har vi brug for offentlig støtte. Derfor håber jeg, at mødet kan vise os nogle muligheder i EU's programmer.

 

Connie Hedegaard ankommer kl. 10 og besøget slutter kl. 12, hvor hun kører videre til Ringkøbing. Besøget starter med en rundvisning af bla. Jørgen Mads Clausen på Wave Stars anlæg ved Roshagemolen. Derefter vil Lars Elbæk informere om Dexa Waves anlæg.

 

Herefter mødes hun med en række repræsentanter fra DanWEC, Aalborg Universitet, Hanstholm Havn og Thisted Kommune på Hanstholm Havns kontor. Borgmesteren vil orientere om bølgeenergitestcenteret DanWEC og teknisk direktør Torben Juul-Olsen vil fortælle om det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild.

Hanstholm Havns udvidelsesplaner og vision om at være 0-energihavn og grøn havn vil havnedirektør Birgitte Juhl fortælle om. Endelig vil Peter Frigaard fra Aalborg Universitet give et indblik i universitetets aktiviteter indenfor vedvarende energi og samarbejdet med centrene i Hanstholm og Østerild.

 

Til slut vil Connie Hedegaard give en oversigt over EU's programmer og målsætninger for vedvarende energi og hvordan DanWEC kan bruge dem. Der bliver også mulighed for at få en snak om, hvordan resultater fra centrene kan bidrage til videndeling mv. i forhold til EU's og klimakommissærens indsats.

 

Med til besøget er inviteret DanWECs bestyrelse, repræsentanter fra Wave Star og Dexa Wave, Aalborg Universitet, Hanstholm Havn, Hanstholm Havneforum og Thisted Kommune.

 

Pressen er velkommen til at tage billeder og filme ved arrangementet i tidsrummet 10-10.45.

 

Link til WaveStar's hjemmeside:

http://wavestarenergy.com/

» Guidede ture // Guided tours // Führungen

             
Genveje:  

Om DanWEC

Formål

For bølgekraftudviklere

Nyheder og presse

 

   

Aktiviteter

 

Links

   
DanWEC
Thyparken 10
7700 Thisted
Tel. +45 61 14 00 99
info@danwec.com