Velkommen til DanWEC - Danish Wave Energy Center. En del af Hanstholm.
Nyheder · Billeder og video · Nyhedsservice · 

EU sætter skub i vestjysk bølgeenergiprojekt

Oprettet dato: 17. november 2010

Bølgekraftvirksomheden Dexawave i Holstebro er i gang med at udvikle en teknologi, som kan revolutionere hele bølgeenergibranchen. Teknologien skal medvirke til at øge mængden af elektricitet, der kan udvindes af bølgeenergi og dermed give mere konkurrencedygtige energipriser. Projektet har netop fået 13,5 millioner kr. i støtte fra EU.

 

Dexawave er en af de virksomheder, som satser på den grønne energikilde bølgeenergi, som er i sin vorden. Virksomheden, som har udviklet et bølgeenergianlæg, der kan generere strøm fra bølgernes bevægelser, har nu sat gang i et projekt, der skal udvikle en ny teknologi. Teknologien skal gøre det muligt at udvinde langt mere elektricitet af bølgeenergien, og dermed gøre bølgeenergi til et attraktivt alternativ til andre energiformer.

 

- En af udfordringerne ved bølgeenergi er, at man taber omkring halvdelen af energien ved konverteringen fra bølgeenergi til elektricitet. Vi har nu udtænkt en ny metode, som kan øge virkningsgraden væsentligt. Ved at anvende vandbaserede teknologier frem for hydraulik, som vi bruger i dag, kan vi øge mængden af udvundet energi fra ca. 50 pct. til 80 pct., og derfor har vi sat et projekt i gang, der skal udvikle den teknologi. Hvis det lykkes, vil det være en revolution for bølgeenergibranchen og give konkurrencedygtige energipriser, fortæller Lars Elbæk, direktør i Dexawave.

 

Fem internationale partnere fra England, Portugal og Grækenland er koblet på projektet og skal bidrage til at udvikle teknologien. Hydraulik anvendes i dag af en lang række danske og internationale bølgeenergivirksomheder, og potentialet for Dexawave, som kommer til at have rettighederne til teknologien, er stort, hvis projektet lykkes.

 

Afhængig af støttemidler
Projektet er finansieret af bl.a. EU, som for nylig valgte at støtte det med 13,5 millioner kr.

 

- Pga. finanskrisens indvirkning er bankerne ikke en mulighed for et projekt som dette, så uden støttemidler kan det ikke realiseres. Det kræver dog, at man finder nogen, som kan hjælpe med at skrive EU-ansøgninger og at manøvrere i regler og paragraffer, da man som mindre virksomhed ikke er i stand til at gennemføre den del selv, fortæller Lars Elbæk.

 

Dexawave har derfor benyttet sig af tilbuddet fra Midtjyllands EU-kontor, Central Denmark, om assistance til forberedelse af ansøgningen. Gennem projektet iFacilitator, som Central Denmark står bag, har Dexawave fået gratis hjælp fra et privat konsulentfirma til udarbejdelse af en projektskitse og de første skridt mod en EU-ansøgning, hvor mange virksomheder ellers opgiver.

 

Prøveanlæg testes i Hanstholm
Et prøveanlæg skal netop til at testes og bliver placeret ca. 2 km fra kysten ud for Hanstholm i slutningen af november. Anlægget, som er en femtedel af fuld størrelse, skal afprøve teknologien i sin nuværende form, som man arbejder videre med, indtil den vandbaserede teknologi er klar til at tage i brug. Bølgeenergianlægget er ca. 6 meter bredt og 15 meter langt og er tidligere blevet testet i Limfjorden. Nu skal det afprøves i Skagerraks kraftigere bølger.

 

For yderligere informationer kontakt:
Lars Elbæk, direktør, Dexawave A/S
Mobil: 4037 0677
Mail: le@dexawave.com
www.dexawave.com

 

Lars Holte Nielsen, direktør, Central Denmark
Tlf.: +32 486 17 69 58
Mail: lhn@centraldenmark.eu
www.centraldenmark.eu

 

Om Central Denmark EU Office
Central Denmark er Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. Kontoret samarbejder med aktører fra hele Midtjylland. Bag Central Denmark står alle de midtjyske kommuner. Central Denmarks mission er at sikre midtjyske borgere, virksomheder og institutioner størst muligt udbytte af det europæiske samarbejde.

iFacilitator gennemførers i samarbejde med Entreprise Europe Network, Væksthus Midtjylland og midtjyske erhvervsråd.

» Guidede ture // Guided tours // Führungen

             
Genveje:  

Om DanWEC

Formål

For bølgekraftudviklere

Nyheder og presse

 

   

Aktiviteter

 

Links

   
DanWEC
Thyparken 10
7700 Thisted
Tel. +45 61 14 00 99
info@danwec.com