Velkommen til DanWEC - Danish Wave Energy Center. En del af Hanstholm.
Nyheder · Billeder og video · Nyhedsservice · 

Flyttedag for bølgeanlæg

Oprettet dato: 26. august 2013

Bølgeanlæg må vigepladsen ved Roshagemolen til fordel for havneudvidelse.

 

I september 2009 placerede Wave Star Energy sit bølgeenergianlæg ved Roshagemolen i Hanstholm, men nu skal anlægget flyttes til en ny, men endnu ikke fastlagt placering på den anden side af havnen.

 

Inden anlægget finder sin nye placering, skal det i en periode stå i det nordøstlige hjørne af bassin otte, hvor det skal have monteret ekstra flydere samt et nyudviklet, hydraulisk system.

 

Plads til havneudvidelse

"Anlægget har ligget på den hidtidige placering i fire år, men inden for de kommende uger skal det fjernes efter aftale med havnen, så der bliver plads til en havneudvidelsen", fortæller Bent Hejbøl, Wave Star A/S.

 

Gennem de sidste fire år er der samlet masser af testresultater baseret på bølgemønstret på stedet. En flytning af anlægget åbner således mulighed for at teste det i anderledes bølgeforhold.

 

"Anlægget flyttes på en pram", fortæller Bent Hejbøl. "Når prammen kommer til Hanstholm, får den monteret en særlig 'vugge', som anlægget skal hvile på. Prammen bringes på plads under anlægget. Så trækker vi benene op, og hele konstruktionen kommer til at stå på prammen, som i første omgang flytter det ind i havnen".

 

Her skal Wave Star-anlægget igen stå 'på egne ben', mens det monteres med ekstra flydere og et nyt hydraulisk anlæg, før det igen skal ud i bølgerne på den nye placering.

 

Inden anlægget skal fjernes, skal de fire ben, der bærer det, sprænges fri af de betonfundamenter, der har holdt det fast på bunden. 

 

» Guidede ture // Guided tours // Führungen

             
Genveje:  

Om DanWEC

Formål

For bølgekraftudviklere

Nyheder og presse

 

   

Aktiviteter

 

Links

   
DanWEC
Thyparken 10
7700 Thisted
Tel. +45 61 14 00 99
info@danwec.com