Velkommen til DanWEC - Danish Wave Energy Center. En del af Hanstholm.
Nyheder · Billeder og video · Nyhedsservice · 

Forbereder flytningen af Wave Star-anlægget

Oprettet dato: 10. september 2013

 

Med udsigt til en weekend med kuling og deraf følgende bølgegang, går der endnu nogle dage, før søen igen er så rolig, at arbejdet med at flytte Wave Star bølgeenergianlægget fra placeringen ved Roshage, hvor det har stået siden 2009.

 

Men når forholdene er til det, skal anlægget flyttes på en stor pram, hvor det skal hvile på den særlige stålkonstruktion, der er bygget til formålet.

 

I første omgang flyttes anlægget ind i Hanstholm Havn, hvor det skal gennemgå en teknisk opgradering. Herefter skal det placeres på en ny, men ikke endelig fastlagt position vest for havnen.

 

 

Klik for notits om flytningen fra Nordjyske:  nordjyske_31_08_2013_flytning_af_anlaeg.pdf (251.3 KB)

» Guidede ture // Guided tours // Führungen

             
Genveje:  

Om DanWEC

Formål

For bølgekraftudviklere

Nyheder og presse

 

   

Aktiviteter

 

Links

   
DanWEC
Thyparken 10
7700 Thisted
Tel. +45 61 14 00 99
info@danwec.com