Velkommen til DanWEC - Danish Wave Energy Center. En del af Hanstholm.
Nyheder · Billeder og video · Nyhedsservice · 

Indkaldelse til: Generalforsamling i Partnerskabet for Bølgekraft

Oprettet dato: 16. februar 2017

 

 

Torsdag den 9. marts kl. 9.00 – 9.45.

 

Rambøll, Hannemanns Allé 53, Ørestaden

 

Dagsorden:

 

1) Valg af dirigent

 

2) Valg af stemmetællere

 

3) Formandens beretning – året der gik samt fremtidige planer

 

4) Orientering af Strategifølgegrupper og planer for disse

 

5) Forelæggelse til godkendelse af regnskab og balance for det sidst afsluttede regnskabsår

 

6) Forelæggelse til godkendelse af budget for indeværende regnskabsår inklusiv

 

kontingentfastsættelse

 

7) Indkomne forslag

 

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer *

 

9) Valg af to suppleanter

 

10) Valg af revisor

 

11) Eventuelt.

 

* På valg er: Kim Nielsen, Erik Friis-Madsen, Erik Skaarup og Per Resen Steenstrup. Der skal hertil

 

vælges nyt medlem i stedet for Henning Pilgaard. Kurt Due Rasmussen og Michael Henriksen er

 

suppleanter. Michael Henriksen er hertil revisor.

 

WEIB 2017 afholdes efterfølgende fra kl. 10.00 på samme adresse.

 

 

» Guidede ture // Guided tours // Führungen

             
Genveje:  

Om DanWEC

Formål

For bølgekraftudviklere

Nyheder og presse

 

   

Aktiviteter

 

Links

   
DanWEC
Thyparken 10
7700 Thisted
Tel. +45 61 14 00 99
info@danwec.com