Velkommen til DanWEC - Danish Wave Energy Center. En del af Hanstholm.
Nyheder · Billeder og video · Nyhedsservice · 

Hanstholm er allerede Danmarks førende bølgeenergi testcenter...

Oprettet dato: 15. december 2009

 

- og har allerede nu flere testanlæg end f.eks. EMEC-UK, der har kostet omkring 150 mio. kr.

Disse statements og at branchen helt utvetydigt peger på, at Hanstholm er stedet i Danmark, hvor testanlæg indenfor bølgeenergi skal placeres, fremkom igen den 4. november 2009 på et arbejdsgruppemøde i projekt DanWEC (Danish Wave Energy Center) som blev afholdt på Aalborg Universitet.

  

Niels Arpe repræsenterede WaveStar på mødet i Aalborg, men var helt i tråd med Jørgen Mads Clausen's tidligere udtalelser om at Hanstholm's unikke bølgeforhold og vanddybder gør, at her skal et dansk testcenter for bølgeenergi placeres. 

Ud over repræsentanter fra bølgeenergifirmaerne deltog Aalborg Universitet ved Jens Peter Kofoed samt Peter frigaard, der denne gang var værter for mødet, og som i det videre arbejde bl.a. vil tage fat i at definere hvad videns- og testfaciliteterne skal og bør indeholde. Herunder blev det bl.a. ønsket fra branchen, at man ser på cabeling samt pilotzoner - og man påpeger fra branchens side desuden, at udlandet arbejder stærkt - i håb om at politikere på nationalt niveau vil få øjnene op for de muligheder, der er i at investere i Hanstholm.

Thisted Kommune var repræsenteret ved Erhvervs- og Udviklingschef Jan Krogh, der arbejder videre med det organisationelle omkring center opbygning og bestyrelsesdannelse mv.

Britta Vang Mikkelsen, Hanstholm Havneforum, der sidder som tovholder for projektet, kunne orientere om forløbet og tilfredsheden ved de seneste installationer i Hanstholm og både Niels Arpe, WaveStar og Anders Vejby kunne bekræfte, at man er virkelig gode til maritim service i Hanstholm - et kriterium som også er vigtigt i testfasen, som jo netop er den, bølgeenergien er inde i lige nu.

Britta Vang Mikkelsen arbejder videre med at definere servicebegrebet samt arbejde på internet løsning mv. Hun vil naturligvis også kontakte branchen evt. via konsulent huste, der er knyttet på projektet, der er støttet af Vækstforum Nordjylland, for at man får tilbudt netop den service, som man i bølgeenergi-branchen mener, er essentiel for at der skabes de rette rammer omkring udvikling og test.

 

For yderligere kontakt:

Wave Plane, Anders Vejby                                        av@waveplane.dk

WaveStar, Niels Arpe                                                 arpe@esenet.dk

Wave Star, Jørgen Mads Clausen                            jorgen.clausen@danfoss.com

Wave Dragon, Erik Friis-Madsen                            efm@wavedragon.net

Aalborg Universitet, Jens Peter Kofoed                  jpk@civil.aau.dk

Aalborg Universitet, Peter Frigaard                        pf@civil.aau.dk

Hanstholm Havn, Birgitte Juhl                                 bj@portofhanstholm.dk

Thisted Kommune, Jan Krogh                                   jkro@thisted.dk

Hanstholm Havneforum, Britta Vang Mikkelsen  bvm@hanstholmhavneforum.dk

» Guidede ture // Guided tours // Führungen

             
Genveje:  

Om DanWEC

Formål

For bølgekraftudviklere

Nyheder og presse

 

   

Aktiviteter

 

Links

   
DanWEC
Thyparken 10
7700 Thisted
Tel. +45 61 14 00 99
info@danwec.com