Velkommen til DanWEC - Danish Wave Energy Center. En del af Hanstholm.
Nyheder · Billeder og video · Nyhedsservice · 

Hanstholm Havneforum åbner sæsonen for bølge-energiturisme

Oprettet dato: 14. maj 2012

Hanstholms satsning på udvikling af bølgeenergi tiltrækker sig ikke kun opmærksomhed i faglige og politiske kredse. Også egnens befolkning og turister viser stor interesse i at få mere at vide om den position, Hanstholm opbygger som centrum for udvikling af bølgeenergi i Danmark. Hanstholm Havneforum har det seneste års tid haft stor succes med særlige, guidede turistture, som giver et indblik i visionerne for  udvikling af bølgeenergi og byder på besøg på bølgeanlægget Wave Star, der er placeret i bølgerne ved Roshagemolen i Hanstholm. Desuden informeres også om virksomheden Dexawaves bølgeanlæg, der testes i havet cirka en sømil ud for Hanstholm.

 

Nu kan turister igen komme tæt på anlæggene. Efter en pause har en bevilling fra Thisted Kommune igen gjort det muligt at etablere en udstillingspavillon ved Roshage-molen, hvor detaljer og perspektiver i Hanstholms satsning på bølgeenergi er forklaret på en plancheudstilling. Som en del af sommerens turistture besøges pavillonen, hvor gæsterne bliver introduceret til Hanstholm. Her er lidt historie og havnens udviklingsplan med specielt fokus på bølgeenergi de centrale temaer for besøgene, der efter behov gennemføres på dansk og engelsk af Hanstholm Havneforum
og lejet personale.

 

I arrangementet indgår desuden en fremvisning af WaveStar-anlægget, der via en gangbro er forbundet med land. Dexawave-anlægget ’besøges’ via fotos og webcam, som viser den aktuelle
situation på anlægget en sømil ude. I klart vejr kan anlægget – en såkaldt converter – skimtes med det blotte øje.

 

Tilmelding til sommerens guidede ture i bølgeenergiens tegn kan bookes her. Prisen på kr. 50,- pr. person dækker en 1 ½-2 times rundvisning samt en kop kaffe/kakao.

 

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Hanstholm Havneforum på telefon 97 96 23 25.

 

 

 

» Guidede ture // Guided tours // Führungen

             
Genveje:  

Om DanWEC

Formål

For bølgekraftudviklere

Nyheder og presse

 

   

Aktiviteter

 

Links

   
DanWEC
Thyparken 10
7700 Thisted
Tel. +45 61 14 00 99
info@danwec.com