Velkommen til DanWEC - Danish Wave Energy Center. En del af Hanstholm.
Nyheder · Billeder og video · Nyhedsservice · 

Hanstholm viste den go'e energi

Oprettet dato: 29. maj 2012

Mere end 100 gæster af mange nationaliteter fik onsdag den 23. maj 2012 en grundig indføring i de omfattende aktiviteter, Hanstholm-området har i gang inden for udvikling af vedvarende energi.

 

Hanstholm Havneforum ville med temadagen ’Der er go’ energi i Hanstholm’ vise en bred skare af politikere, teknikere, erhvervsfolk, forskere og mange andre den aktive og centrale rolle, Hanstholm spiller inden for udvikling af bølgeenergi. Men også når det gælder vindenergi er Hanstholm-området med til at skabe udvikling. Derfor omfattede dagens program bl.a. også et besøg på det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild.

 

Temadagen startede med et miniseminar for arrangementets danske deltagere på Hotel Hanstholm. Her gav en række aktører inden for udvikling og forskning i bølge- og vindenergi en status for aktiviteterne i og omkring Hanstholm. Seminaret omfattede indlæg fra Thisted Kommune, Aalborg Universitet, Dexawave, Global Wind Power, Hanstholm Havn og Danmarks Tekniske Universitet, der anlægger og skal drive testcentret i Østerild.

 

Derefter skulle gæsterne ud i den natur, der producerer fremtidens energi. Her stødte en international delegation af unge forskere fra netværket INORE til arrangementet, og i bus kørte deltagerne til bølgeanlægget Wave Star i Hanstholm og til det nationale testcenter i Østerild.

 

Sidst på eftermiddagen blev programpunkter fra formiddagens seminar gentaget for de cirka 50 forskere fra INORE-netværket, og arrangementet sluttede kl. 18 med mange positive tilbagemeldinger fra såvel danske som udenlandske deltagere.

 

Temadagen var arrangeret af Hanstholm Havneforum med støtte fra LAG Thy-Mors og med sponsorstøtte fra Global Wind Power, Thisted Kommune og Hanstholm Havn.

 

Cirka 50 unge forskere fra det internationale INORE-netværk deltog i temadagen ’Der er go energi i Hanstholm. Foruden det nationale testcenter for store vindmøller ved Østerild besøgte de også bølgekraftanlægget Wave Star i Hanstholm.

 

 

 

 

 

 

» Guidede ture // Guided tours // Führungen

             
Genveje:  

Om DanWEC

Formål

For bølgekraftudviklere

Nyheder og presse

 

   

Aktiviteter

 

Links

   
DanWEC
Thyparken 10
7700 Thisted
Tel. +45 61 14 00 99
info@danwec.com