Velkommen til DanWEC - Danish Wave Energy Center. En del af Hanstholm.
Nyheder · Billeder og video · Nyhedsservice · 

Hanstholms bølgeanlæg åbnes for turister

Oprettet dato: 12. april 2011

Hanstholms satsning på udvikling af bølgeenergi tiltrækker sig ikke kun opmærksomhed i faglige og politiske kredse. Også egnens turister viser stor interesse i at få mere at vide om den position, Hanstholm opbygger som centrum for udvikling af bølgeenergi i Danmark.

Derfor har Hanstholm Havneforum udviklet nogle særlige, guidede turistture, som giver et spændende indblik i den lovende fremtid, der efter alt at dømme venter Danmarks bølgeenergi-sektor. Hanstholm Havneforum står for arrangementerne, der er sponsoreret af en fælles LAG ansøgning imellem Hanstholm Havn og Havneforum.

 

Hanstholm er jo – indtil videre - hjemsted for to testanlæg, som prøver kræfter med bølgerne. Foruden WaveStar-anlægget, der igennem ca 1 år har stået ved Roshage-molen nord for Hanstholm Havn, har firmaet Dexawave for nylig forankret et test-anlæg cirka en sømil ud for Hanstholm.

 

              

WaveStar-anlægget                                                   DexaWave-anlægget

 

 

Turister kan i de kommende måneder komme tæt på anlæggene. Hanstholm Havneforum har etableret en udstillingspavillon ved Roshage-molen, hvor detaljer og perspektiver i Hanstholms satsning på bølgeenergi er forklaret på en plancheudstilling. Som en del af sommerens turistture besøges pavillonen, hvor gæsterne bliver introduceret til Hanstholm. Her er lidt historie og havnens udviklingsplan med specielt fokus på bølgeenergi de centrale temaer for besøgene, der gennemføres på dansk og engelsk af Havneforum og lejet personale.

 

 

DanWEC udstillingspavillon ved Roshage-molen

 

I arrangementet indgår desuden en fremvisning af WaveStar-anlægget, der via en gangbro er forbundet med land. Dexawave-anlægget ’besøges’ via fotos og webcam, som viser den aktuelle situation på anlægget en sømil ude. I klart vejr kan anlægget – en såkaldt converter – skimtes med det blotte øje.

 

Der er ikke planlagt flere bølgeenergi ture i julen/nytåret 2011 

Tilmelding til de guidede ture i bølgeenergiens tegn kan bookes via HER. Prisen på kr. 50,- pr. person dækker en 1 ½-2 times guided rundvisning samt en kop kaffe/kakao.

 

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til direktør Britta Vang Mikkelsen, Hanstholm Havneforum, på telefon 97 96 23 25.

» Guidede ture // Guided tours // Führungen

             
Genveje:  

Om DanWEC

Formål

For bølgekraftudviklere

Nyheder og presse

 

   

Aktiviteter

 

Links

   
DanWEC
Thyparken 10
7700 Thisted
Tel. +45 61 14 00 99
info@danwec.com