Velkommen til DanWEC - Danish Wave Energy Center. En del af Hanstholm.
Nyheder · Billeder og video · Nyhedsservice · 

Hele Danmarks BølgeEnergiCenter skal ligge i Hanstholm

Oprettet dato: 15. december 2009

 

Lars Clausen, DEXA også repræsentant for brancheforeningen for Bølgeenergi  - Ses her i færd med at søsætte projekt.. var også deltagende i arbejdsgruppemødet..

 

- arbejdsgruppemøde vælger konsulenthuset Innovayt til at udarbejde prækvalifikation og ansøgning hos Vækstforum

Bølgeenergibranchen Aalborg Universitet, Thisted Kommune, Hanstholm Havn og Havneforum m.fl. var samlet til arbejdsgruppemøde den 26/6-2009 på Hotel Hanstholm, hvor bevillingen fra Væksthus Nordjylland blev gennemgået, og der blev valgt konsulenthus til udarbejdelse af prækvalifikation til den 1/9-2009.

Der skal arbejdes stærkt i den kommende tid - og vi glæder os til samarbejdet med Innovayt, der bl.a.også har det Portugisiske Bølgenergicenter som kunde, sagde tovholder på projektet Britta Vang Mikkelsen, Hanstholm Havneforum - der var en god stemning og stor opbakning til projektet - og netop det, at branchen VIL DET ser hun som en af de allervigtigste kriterier for succes.

Aalborg Universitet ved Lektor Jens Peter Kofoed er en helt central part i at pege på Hanstholm, som det mest oplagte sted for et bølgeenergicenter i Danmark. Og at netop Aalborg Universitet gør det, er vigtigt for branchen, der klart mener, at de må og skal kunne samarbejde i dette projekt, og videre frem.

Bølgeenergifirmaerne ser det, som et vigtigt kriterium for det geografiske valg - dels at Aalborg Universitet er en central part - men også at der er lokal opbakning og kompetencer til at støtte dem på områder, som er nødvendige - her peger de på maritime kompetencer såsom smedearbejde, el/elektronik, bugserservice mv. omkring det " våde element", som stiller helt andre krav til materiel og viden - end ved landbaserede løsninger.

Men også politikernes velvilje til at støtte projektet og "24 timers service" året rundt - organisation og sidst men så absolut ikke mindst - de bedste bølger i Danmark - ser de som vigtige grunde til, at Hanstholm er stedet i Danmark, hvor hele Danmarks BølgeEnergiCenter skal ligge - og nu er man i gang.

Derfor er det også vigtigt, at der er etableret en kapital, således at arbejdsgruppen, der blev nedsat på det sidste møde omkring Bølgeenergi i Hanstholm får tilknyttet en tovholder og projektleder, og således at der allerede den 1/9 kan sendes en prækvalifikationsansøgning til Vækstforum, hvor branchen støtter op og hvor hovedelementerne i ansøgningen er velbeskrevne - det drejer sig om at specificere den service og det hus, som branchen ønsker sig, mv. 

Næste arbejdsgruppemøde blev aftalt til den 25/8-09 kl 14-17.00 ( i Hanstholm) og i september forestiller man sig et møde, med den brede gruppe af interesserede omkring Bølgeenergi og Centret.

I efteråret påtænkes også en række aktiviteter - ud over ansøgningerne og specifikationer af service mv arbejdes der også for,  at få evt. midlertidige lokaler på plads, man vil være at finde på Danfish i Aalborg Kongrescenter den 7.-9. Oktober - der arbejdes på hjemmesider/intranetløsninger mv..

 

Du er velkommen til at kontakte nedennævnte for yderligere:  

Direktør Hanstholm Havn - Birgitte Juhl, mail bj@portofhanstholm.dk

Aalborg Universitet - Peter Frigaard, mail pf@civil.aau.dk

Thisted Kommune - Udviklingschef Jan Krogh mail jkro@thisted.dk

Direktør Hanstholm Havneforum - Britta Vang Mikkelsen, mail bvm@hanstholmhavneforum.dk

 

Hvorfor Hanstholm

1. vi har de bedste bølger..

2. Vi er vant til 24 timers service...

3. vi er vant til at "få tingene til at ske"

4. Vi er i gang - Wave Star, Wave Plane, DEXA,.. er her/kommer snart..

5. Godt samarbejde med videnscenter - Aau...

» Guidede ture // Guided tours // Führungen

             
Genveje:  

Om DanWEC

Formål

For bølgekraftudviklere

Nyheder og presse

 

   

Aktiviteter

 

Links

   
DanWEC
Thyparken 10
7700 Thisted
Tel. +45 61 14 00 99
info@danwec.com