Velkommen til DanWEC - Danish Wave Energy Center. En del af Hanstholm.
Nyheder · Billeder og video · Nyhedsservice · 

Nyt bølgeenergianlæg gøres klar til test i havet ud for Hanstholm

Oprettet dato: 18. maj 2010

 

Flere lokale virksomheder inddraget i klargøring af DEXAWAVE-anlægget, som skal i drift fra september

 

Pontoner og kraftige metalkonstruktioner fylder godt hos Hanstholm Skibssmedie, som er en af de lokale virksomheder, der lige nu arbejder med klargøring af endnu et testanlæg med henblik på at udnytte den vedvarende energi fra ’Danmarks bedste bølger’ ud for Hanstholm.

Fra september i år venter det danske selskab DEXAWAVE Energy at have et bølgeenergianlæg i skala 1:5 klar på en position cirka en sømil ud for Hanstholm, hvor det skal testes i en 2-3 års periode som forløber for et senere forsøg i fuld skala.

Mogens Pedersen fra Hanstholm Skibssmedie ved dele til DEXAWAVE, som forbehandles og samles i Hanstholm Havn før forankringen cirka en sømil ude i havet.

 

Hanstholm Skibssmedie er i fuld gang med at samle konstruktionen, som er monteret mellem de kraftige pontoner, der følger bølgernes bevægelser. Anlæggets metaldele skal svejses sammen, sandblæses og lakbehandles, før enkelt-delene trækkes ud i havnen, hvor hele anlægget samles. De hydrauliske dele og anlæggets overbygning med overvågningsudstyr og anlæg til dataopsamling monteres, og omkring 1. september i år skal testanlægget efter planen slæbes ud og forankres på en position cirka en sømil uden for Hanstholm Havn.

”I den aktuelle fase har vi et meget stort udbytte ud af lokale viden om de barske forhold i havet ud for Hanstholm,” siger Lars Elbæk, der er administrerende direktør i DEXAWAVE Energy, som står bag forsøgsanlægget. ”Når det gælder dimensionering og beskyttelse af det udstyr, der skal kunne klare sig i Nordsøens bølger, findes der i Hanstholm en meget betydelig viden og erfaring. Den er vi glade for at kunne trække på i samarbejdet med de lokale virksomheder. Samtidig er det ud for Hanstholm, de absolut bedste bølger til et forsøg findes,” siger Lars Elbæk.

 

 

Testanlægget er i skala 1:5. Her ses en af de to pontoner, selve anlægget er monteret imellem.

 

DEXAWAVE Energy samarbejder med bl.a. Aalborg Universitet, DIS A/S i Århus og en række partnere, som man foretrækker at kalde de underleverandører der leverer dele til projektet. Samarbejdspartnerne har tidligere gennemført et forsøg i skala 1:30 i Limfjorden, og en grundig beskrivelse af testanlægget kan ses på www.dexawave.com

 

Forsøgsanlægget bliver endnu en aktivitet i Hanstholms satsning på at blive Danmarks center for udvikling af bølgeenergi. Aktiviteterne koordineres af Danish Wave Energy Center – DanWEC.

 

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Britta Vang Mikkelsen,

DanWEC, på telefon 97 96 23 25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Guidede ture // Guided tours // Führungen

             
Genveje:  

Om DanWEC

Formål

For bølgekraftudviklere

Nyheder og presse

 

   

Aktiviteter

 

Links

   
DanWEC
Thyparken 10
7700 Thisted
Tel. +45 61 14 00 99
info@danwec.com