Velkommen til DanWEC - Danish Wave Energy Center. En del af Hanstholm.
Nyheder · Billeder og video · Nyhedsservice · 

Partnerskab for Bølgeenergi

Oprettet dato: 22. februar 2011

EUDP projektet er på plads - og tovholderen er fundet..

 

Aalborg Universitet og Hanstholm Havneforum, de to partshavere i projektet, kan nu med glæde meddele, at man nu har fået partnerskabsprojektet helt på plads, og der er indgået en aftale med Jan Krogh, tidligere erhvervs- og udviklingschef for Thisted Kommune, om at han bliver tovholder på projektet og bistået af såvel partshaverne som af  Kim Nielsen, Rambøll, undervejs.

 

 

Jan Krogh

 

Vi håber, at I alle vil hilse Jan ”Velkommen tilbage til arbejdet for, og med, bølgeenergien” - Jan har været med fra starten af DanWEC – fra da de første møder blev holdt og forundersøgelsen skrevet, og til arbejdet med etablering af DanWEC fonden, så det er en kollega, vi er vant til at arbejde sammen med, og som vi alle kender som en ansvarlig og dedikeret samarbejdspartner, der brænder for bølgeenergien.

 

EUDP projektet har et samlet budget på 1,1 mio kr og løber over 18 måneder frem til sommeren 2012. Der er ved at blive arrangeret kick-off seminar for projektet først i april, midtvejsseminar i november og i marts 2012 skal der være udarbejdet en ny dansk strategi for bølgekraft.

 

Samtidig hermed er det også en af målsætningerne i projektet, at der kan samles interesse for et antal virksomheds-projekter med deltagelse fra flere af bølgeenergiudviklerne.

 

Jan ansættes ved Bølgeenergiforskningsgruppen på Aalborg Universitet, med  Hanstholm Havneforum/DanWEC som ”vært” for Jan i det daglige. Der etableres en styregruppe for projektet hvor Bølgeenergiforskningsgruppen på Aalborg Universitet og Hanstholm Havneforum hver har en plads – foruden 3 medlemmer, der udpeges af partnerskabet. Her foreslås Kim Nielsen, Rambøll, og Niels Ejnar Helstrup Jensen, Energinet.dk,  samt yderligere 1 medlem, efter indstilling fra branchen .

 

Vi glæder os til at invitere branchen og andre relevante til kick-off seminar på dette projekt i april – eksakt dato og program fremsendes snarest muligt.

 

- Og vi håber I alle vil bakke om projektet, og hilse Jan velkommen.

 

For yderligere, kontakt undertegnede.   

Britta Vang Mikkelsen (bvm@hanstholmhavneforum.dk) & Jens Peter Kofoed (jpk@civil.aau.dk)

» Guidede ture // Guided tours // Führungen

             
Genveje:  

Om DanWEC

Formål

For bølgekraftudviklere

Nyheder og presse

 

   

Aktiviteter

 

Links

   
DanWEC
Thyparken 10
7700 Thisted
Tel. +45 61 14 00 99
info@danwec.com