Velkommen til DanWEC - Danish Wave Energy Center. En del af Hanstholm.
Nyheder · Billeder og video · Nyhedsservice · 

Poul Nyrup Rassmussen - Bølgeenergi er fremtidens energiform

Oprettet dato: 31. maj 2010

 

Det, vi beskæftiger os med, på Lindø er afprøvning – testning – af meget store stålkonstruktioner i størrelsesforholdet 1:1, siger forhenværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen! Havmiljøet er jo mange gange mere barskt end det, vindmøller på land kommer ud for, så der kræves meget mere af fundamenterne. I førte omgang har man i realiteten blot gjort det, at man har taget vindmøller fra landjorden og flyttede dem ud til havs. Så er man gået ud fra, at så skulle det nok gå alt sammen. Men skal det med havvindmøller vokse, skal der udvikles en teknik, som er mere robust end den, vi har været vant til.

 

Bølgeenergi er ikke fjern fremtidsmusik

Poul Nyrup Rasmussen er formand for LORC, Lindoe Offshore Renewables Center, der er stiftet af en række af de tungeste spillere inden for den grønne offshore energi-industri. Det er visionen, at LORC skal være Europas førende center for forskning, innovation og test af teknologi til udvinding af grøn energi offshore.

 

Ved siden af vindenergien er der bølgeenergien, som vi også arbejder med i LORC, fortæller Poul Nyrup.

 

Når det gælder bølgeenergi, er alt for mange tilbøjelige til at sige: Det er fremtidsmusik, og det bliver ikke i vores tid. Der vil jeg igen sige: Hvis vi beslutter os for at investere i produktudvikling og teknik, så er anvendelsen af bølgeenergi ikke så langt væk.

 

Samme type fundamenter som vindmøller til havs

Og faktisk har man hos jer i Hanstholm lige nu en afprøvning af en bølgeenergimaskine i størrelsesforholdet 1:1, altså i reel størrelse. Den prøves af under de hårdeste forhold, man næsten kan forestille sig ved Hanstholm Havn, hvor det virkelig blæser.

 

Wave Star Energy's testanlæg i Hanstholm

 

Og går man ind og ser på teknikken omkring bølgeenergi, så kan man se, at det er den samme type af fundamenter, man anvender – det er den samme form for robusthed af disse, der skal findes tekniske svar på. Hvis vi kan finde en teknisk robust løsning på at udnytte svingningerne i havoverfladen i form af de store bølger, så har vi fundet en energikilde, som er endnu mere grøn, endnu mere klimavenlig og endnu mere effektiv end vindkraft.

 

Bølgeenergien er mere stabil end vindkraft, der jo er meget vejrafhængig, og der kommer mere energi ud, end der gør ved vindkraft. Så det er fremtidens energiform, fastslår Poul Nyrup.

 

 

 

 

» Guidede ture // Guided tours // Führungen

             
Genveje:  

Om DanWEC

Formål

For bølgekraftudviklere

Nyheder og presse

 

   

Aktiviteter

 

Links

   
DanWEC
Thyparken 10
7700 Thisted
Tel. +45 61 14 00 99
info@danwec.com