Velkommen til DanWEC - Danish Wave Energy Center. En del af Hanstholm.
Nyheder · Billeder og video · Nyhedsservice · 

Selskabet bag Danmarks største bølgeenergianlæg rekonstrueres

Oprettet dato: 2. marts 2010

 

Kurator i boet efter Wave Star Energy har accepteret købstilbuddet fra Wave Star A/S, der ejes af familien Clausen. Selskabet rekonstrueres og ejerne vil videreføre aktiviteterne med det mål at skabe den første danske succesvirksomhed inden for bølgeenergi.

 

Wave Star A/S har pr. 25. februar købt alle aktiver og rettigheder fra konkursboet efter Wave Star Energy, og aktiviteterne videreføres nu i dette selskab. Wave Star Energy blev 11. februar erklæret konkurs ved Skifteretten i København, efter at en tvist mellem aktionærerne havde blokeret for indskud af yderligere kapital, der kunne sikre virksomhedens videre drift og udvikling.

 

”Vi ser meget frem til at sætte fornyede kræfter bag vores ambition om at gøre dette stærke, danske bølgeenergiprojekt til en succes. Wave Star A/S overtager den 500 kW bølgemaskine, der ligger i havet ud for Hanstholm, og den vil være omdrejningspunktet for den videre udvikling af teknologien. Der er et stort og lovende potentiale i maskinen og i den viden, vi har opbygget. Men der er fortsat behov for yderligere investeringer, for at Wave Star A/S kan blive kommercielt bæredygtig,” siger Jørgen Mads Clausen.

 

Jørgen Mads Clausen ejer sammen med sine brødre Wave Star A/S og bliver bestyrelsesformand for selskabet.

 

”Målsætningerne for det nye selskab er klare – vi skal i løbet af få år sælge en eller flere produktionsmaskiner, og vi skal indgå aftale med en eller flere nye, eksterne investorer. Det er min vurdering, at vi står godt rustet til den kommende dialog med potentielle investorer,” siger Jørgen Mads Clausen.

 

Bent Kristensen, der fra oktober 2009 og frem til konkurserklæringen var direktør i Wave Star Energy, er udpeget som direktør i det rekonstruerede selskab.

 

”Jeg ser frem til igen at kunne bruge min dagligdag på det centrale, nemlig at få færdigudviklet og solgt vores første produktionsmaskine. Wave Star A/S er blandt ganske få selskaber i verden – og det eneste i Danmark – der har et ’full scale’ testanlæg i vandet, som fungerer og producerer strøm. Det giver os et stærkt udgangspunkt for den videre udvikling, vi nu skal fokusere på. Desværre har jeg også været nødt til af tage afsked med ni medarbejdere, som vi ikke har kunnet tilbyde job i det nye selskab. Det sker for at nedbringe omkostningerne og sikre, at vi har de bedst mulige forudsætninger for at skabe en succes inden for de økonomiske rammer, vi har til rådighed,” siger adm. direktør i Wave Star A/S, Bent Kristensen.

 

 

Mere information:

Bent Kristensen, adm. direktør i Wave Star A/S, tlf.: 20 47 53 33

Kjeld Andersen, presseansvarlig, tlf.: 40 74 19 16

» Guidede ture // Guided tours // Führungen

             
Genveje:  

Om DanWEC

Formål

For bølgekraftudviklere

Nyheder og presse

 

   

Aktiviteter

 

Links

   
DanWEC
Thyparken 10
7700 Thisted
Tel. +45 61 14 00 99
info@danwec.com