Velkommen til DanWEC - Danish Wave Energy Center. En del af Hanstholm.
Nyheder · Billeder og video · Nyhedsservice · 

Søger 30 mio. kr. til testcenter for bølgeenergi i Hanstholm

Oprettet dato: 18. maj 2010

 

 

DanWEC satser på at få del i regeringens ’Green Lab’-midler til opbygning af et dansk testcenter for bølgeenergi

 

Hanstholm har ’Danmarks bedste bølger’ og regeringen har 210 mio. kr. til etablering af testcentre – såkaldte Green Labs - for ny klimateknologi. De to ender søger styregruppen for DanWEC – Danish Wave Energy Center – i Hanstholm nu at binde sammen med et såkaldt ”bidrag”, der senere kan munde ud i en egentlig ansøgning om statslig støtte til at etablere det testcenter, der skal gøre Hanstholm til det danske centrum for udvikling og afprøvning af bølgeenergi.

 

Bag DanWEC står Hanstholm Havn, Hanstholm Havneforum, Thisted Kommune og Aalborg Universitet.

 

”Der ligger et enormt potentiale i udnyttelsen af bølgeenergi, og Hanstholm er som hjemsted for det første testanlæg for bølgeenergi – Wave Star - allerede langt fremme,” siger bestyrelsesformand Egon Pleidrup Poulsen fra Hanstholm Havneforum, der i 2009 tog initiativ til DanWEC for at koordinere og fremme Hanstholms muligheder inden for udnyttelse af den vedvarende energi fra bølgerne. DanWEC er desuden medstifter af Alliancen for Grøn Offshore Energi, der har fhv. statsminister Poul Nyrup Rasmussen som formand.

 

 ”Bølgeenergi-branchen består af en række små virksomheder, og omkostningerne ved etablering af anlæg til afprøvning af bølgeenergi er meget store. Derfor vil et fælles testcenter med tidssvarende løsninger for videns-, test- og demonstrationsfaciliteter forbedre mulighederne for at gøre Danmark førende inden for bølgeenergi, ganske som vi er inden for vindenergi,” siger Egon Pleidrup Poulsen. ”Der kan skabes en ny industri, baseret på mange af de erfaringer, der er gjort med vindkraft, og det vurderes, at der, at der inden for 10-20 år er mere end 10.000 beskæftigede i bølgeenergisektoren i Danmark. Heraf håber vi naturligvis, at en pæn del har job på lokale arbejdspladser i Thy og på Mors.”

 

Et testcenter i Hanstholm skal efter planen rumme testfaciliteter, udstyr til dataopsamling, kontorer, lagerfaciliteter og ressourcer vedrørende inspektion, administration m.v.

 

Hvis DanWEC får del i de statslige midler fra Green Lab-puljen forventes etableringen af et testcenter at kunne påbegyndes i løbet af 2010/2011.

 

 

 

 

 

 

Sådan kommer DanWEC’s testcenter i Hanstholm efter planerne til at tage sig ud. Måske kan etableringen af centret indledes allerede i år.

 

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Egon Pleidrup,

DanWEC, på telefon 21 78 12 49 eller Britta Vang Mikkelsen, 97962325

» Guidede ture // Guided tours // Führungen

             
Genveje:  

Om DanWEC

Formål

For bølgekraftudviklere

Nyheder og presse

 

   

Aktiviteter

 

Links

   
DanWEC
Thyparken 10
7700 Thisted
Tel. +45 61 14 00 99
info@danwec.com