Velkommen til DanWEC - Danish Wave Energy Center. En del af Hanstholm.
Nyheder · Billeder og video · Nyhedsservice · 

Thy er nu centrum for udvikling af energi fra både vind og bølger

Oprettet dato: 1. juni 2010

P R E S S E M E D D E L E L S E

 

Thy har i løbet af få dage placeret sig helt centralt i arbejdet med at udvikle den vedvarende energi fra bølger og vind. Det er nu besluttet, at det nationale testcenter for vindenergi skal placeres i Østerild i Thy, og torsdag kunne Thisted Kommune, Hanstholm Havn og Hanstholm Havneforum skrive under på det dokument, der officielt stifter den erhvervsdrivende fond DanWEC, som skal arbejde for at etablere et videns- og testcenter for bølgeenergi i Hanstholm. Her findes Danmarks bedste bølger til formålet, og det første prøveanlæg – Wave Star – allerede er opstillet og testes, mens endnu et anlæg etableres senere i år.

 

Til formålet søger DanWEC – Danish Wave Energy Center – blandt andet 30 mio. kroner fra regeringens såkaldte Green Lab-midler, der er øremærket til etablering af testcentre til udvikling af vedvarende energi.

 

Ikke udkant – men centrum

 

”Thy er måske kendt som et udkantsområde. Men når det gælder udvikling af alternativ energi er Thy faktisk centrum – både når det gælder energi fra bølger og fra vind,” sagde Thisted Kommunes borgmester Lene Kjeldgaard ved festligholdelsen af fondens stiftelse. Hun er medlem af fondens bestyrelse, som består af:

 

Egon Pleidrup, formand for DanWEC– udpeget af Hanstholm Havn og Havneforum

Lene Kjeldgaard, næstformand i DanWEC, borgmester i Thisted Kommune

Ulla Astman, regionsrådsformand, Region Nordjylland

Svend Heiselberg, Regionsrådsmedlem, Region Nordjylland

Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand for Danfoss A/S og Wave Star A/S

Lars Elbæk, direktør, Dexa Wave Energy

Frede Blåbjerg, Ålborg Universitet

 

  

                   Egon Pleidrup, Formand i DanWEC                          Lene Kjeldgaard Jensen, Næstformand i DanWEC

 

Egon Pleidrup håber, at videns- og testcentret i Hanstholm kan begynde at tage form allerede i år. ”Thy er i konkurrence med andre regioner i EU om at blive europæisk foregangsområde for udvikling af bølgeenergi, og vi vil gå målrettet efter en førerposition – opmuntret af bl.a. Jørgen Mads Clausens satsning med Wave Star og det kommende testanlæg fra Dexa Wave. Disse testanlæg ligger her, fordi Hanstholm har nogle af Nordeuropas allerbedste bølger til at teste de enorme muligheder, der ligger i en udnyttelse af bølgeenergi,” siger Egon Pleidrup.

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til direktør Britta Vang Mikkelsen,

DanWEC på telefon 97 96 23 25.

» Guidede ture // Guided tours // Führungen

             
Genveje:  

Om DanWEC

Formål

For bølgekraftudviklere

Nyheder og presse

 

   

Aktiviteter

 

Links

   
DanWEC
Thyparken 10
7700 Thisted
Tel. +45 61 14 00 99
info@danwec.com