Velkommen til DanWEC - Danish Wave Energy Center. En del af Hanstholm.
Nyheder · Billeder og video · Nyhedsservice · 

Turbo på udvikling af fremtidens intelligente energisystem

Oprettet dato: 21. juni 2012

EUDP og Green Labs DK støtter fem nye grønne testcentre og 21 nye energiprojekter. De skal accelerere udviklingen af intelligent elnet og andre nye teknologier til fremtidens energisystem.

 

 

Bestyrelsen for EUDP og Green Labs DK har bevilget 84 mio. kr. til 5 nye Green Labs og 150 mio. kr. til 21 nye energiprojekter.  De skal udvikle teknologier til et nyt energisystem med mere vedvarende energi, højere energieffektivitet og nye intelligente elnet. Et system, som lever op til politiske mål om 50% el fra vindkraft i 2020.

 

 

”Vi kan se, at flere og flere aktører tager den udfordring op, at mere af vores el skal komme fra vindkraft, som er en ustabil energikilde. Det kræver udvikling af en række helt nye løsninger for at holde el-nettet stabilt. Dén udfordring kan vi se, at virksomheder og universiteter nu for alvor er gået i gang med at løse. Det passer fint, for det er et område, som vi prioriterer højt i samarbejde med bl.a. Energinet.dk”, siger Torkil Bentzen, bestyrelsesformand for EUDP og Green Labs DK.

 

 

Smarte byer

Et af de nye projekter er SEAS-NVEs Smart City Kalundborg. Ideen er, at gøre elnettet intelligent, så ventilation, varme, elbiler - og sågar en elektrisk færge - hovedsagelig bruger strøm, når der er rigeligt med vind. Apparaterne kobler fra, hvis nettet har svært ved at levere strøm nok, og kan endda levere strøm tilbage til nettet, hvis det kniber. På den måde balanceres strømforbrug og -produktion. Projektet i Kalundborg skal udvikle en “skabelon”, som kan bruges i andre byer.

 

 

Et andet eksempel er Syddansk Universitet, der vil udvikle ”Smart Grid Ready” lysstyring til gartnerier. Styringen skal optimere plantevæksten i forhold til energiforbruget og integrere gartnerierne med elnettet. Gartnerier kan dermed også bidrage til at skabe balance mellem elforbrug og -produktion.  

 

 

Nye Green Labs

De nye testcentre, som er støttet af Green Labs DK, skal gøre det muligt for virksomheder at afprøve deres nye energiteknologier.

 

 

Green Power Electronics Test Lab i Sønderborg skal f.eks. støtte danske virksomheders udvikling af bl.a. styringselektronik.  Bag centret står DELTA, Syddansk Universitet og en række vækstvirksomheder i Region Syd. Et andet Green Lab skal teste nettilslutning af store vindmøller. De øvrige tre Green Labs fokuserer på fjernvarme, bølgeenergi og LED-belysning.

 

 

Bioenergi, brint og bølger

De andre støttede EUDP-projekter fordeler sig på bioenergi, brint og brændselsceller, energieffektivitet, sol og vind. Der er givet støtte til demonstration af et nyt bølgekraftanlæg ved Hanstholm. Energieffektiviserings-projekterne fokuserer på nye varmepumpeteknologier i industrien og nye koncepter til energirenovering af boliger. Bioenergiprojekterne fokuserer på forbedrede metoder til at udnytte lavværdige brændsler bl.a. affald og på at forbedre fremstillingsprocessen for 2. generations bioethanol.

 

 

Støtten gives på en række betingelser, som i mange tilfælde skal forhandles med ansøgerne, inden endeligt tilsagn kan gives. Der er i alt uddelt 150 mio. kr i denne ansøgningsrunde til EUDP. Næste ansøgningsfrist er den 6. september, hvor der vil være 140 mio. kr. i puljen.

 

 

Yderligere oplysninger:

Bodil Harder, EUDP, tlf: 41905254, bha@ens.dk, Peter Sehested, Green Labs DK, tlf: 2229 0276 eller 33926687, pse@ens.dk

 

Se oversigter over de støttede projekter på  www.ens.dk/DA-DK/NYTEKNOLOGI/OM-EUDP

Se samtlige EUDP-støttede projekter på www.energiteknologi.dk

Se hvordan du søger støtte fra EUDP på www.ens.dk/eudp

 

 

» Guidede ture // Guided tours // Führungen

             
Genveje:  

Om DanWEC

Formål

For bølgekraftudviklere

Nyheder og presse

 

   

Aktiviteter

 

Links

   
DanWEC
Thyparken 10
7700 Thisted
Tel. +45 61 14 00 99
info@danwec.com