Velkommen til DanWEC - Danish Wave Energy Center. En del af Hanstholm.

Links

 

Bølgekraftteknologier

I rapporten fra Partnerskab for Bølgekraft findes en liste med en række bølgekraftprojekter http://vbn.aau.dk/files/65676485/B_lgekraftteknologi.pdf

Se endvidere Bølgekraftforeningens hjemmeside www.waveenergy.dk

 

Udviklere

På Bølgekraftforeningens hjemmeside findes en liste over danske http://www.waveenergy.dk/index.php?page=21&sessionno=&lang=dk

og udenlandsker

http://www.waveenergy.dk/index.php?page=22&sessionno=&lang=dk

projekter

 

Netværk

Partnerskab for bølgekraft

Bølgekraftforeningen, www.waveenergy.dk

Offshore Center Danmark, www.offshorecenter.dk

Alliancen for Grøn Offshore Energi, http://greenoffshore.dk

Lindø Offshore Renewable Center (LORC), http://lorc.dk

Energinet.dk www.energinet.dk

 

Forskning og udvikling

Aalborg Universitet, SDWED www.sdwed.civil.aau.dk

Dansk Hydraulisk Institut, www.dhi.dk

 

Offentlige Myndigheder og energiselskaber

Energistyrelsen, www.ens.dk

Thy-Mors energi www.thymors.dk

Dong Energy, www.dong.dk

 

Undervisningsmateriale

se mere her

 

Ordbog/forkortelser

se mere her

» Guidede ture // Guided tours // Führungen

             
Genveje:  

Om DanWEC

Formål

For bølgekraftudviklere

Nyheder og presse

 

   

Aktiviteter

 

Links

   
DanWEC
Thyparken 10
7700 Thisted
Tel. +45 61 14 00 99
info@danwec.com