Velkommen til DanWEC - Danish Wave Energy Center. En del af Hanstholm.
Formål · Kontakt · Organisation · Samarbejdspartnere · Udviklingsplan · Historie · Hvorfor bølgeenergi? · Hvorfor Hanstholm? · 

Formål

DanWEC har til formål at støtte udnyttelsen af bølgeenergi i Danmark, herunder udvikle, eje, udleje og drive faciliteter til test, demonstration og vidensopsamling.

 

I praksis gøres det ved at etablere et testcenter, som fuldt udbygget komme til at indeholde et afmærket testområde, forankringsmuligheder, landkabel, bølgemålere samt dataopsamlingsudstyr. Sideløbende arbejder DanWEC på at etablere et kompetent forsknings- og videnmiljø i Hanstholm. Her spiller samarbejdet med Aalborg Universitet en afgørende rolle, og ambitionen er at skabe et testcenter og et miljø med den synergi, der er kendt fra andre forretningsområder, f.eks. Medicon Valley og Silicon Valley

» Guidede ture // Guided tours // Führungen

             
Genveje:  

Om DanWEC

Formål

For bølgekraftudviklere

Nyheder og presse

 

   

Aktiviteter

 

Links

   
DanWEC
Thyparken 10
7700 Thisted
Tel. +45 61 14 00 99
info@danwec.com