Velkommen til DanWEC - Danish Wave Energy Center. En del af Hanstholm.
Formål · Kontakt · Organisation · Samarbejdspartnere · Udviklingsplan · Historie · Hvorfor bølgeenergi? · Hvorfor Hanstholm? · 

Hvorfor Hanstholm?

Hanstholm er et oplagt centrum for bølgeenergi fordi:

  • Gode bølgeforhold - de bedste i Danmark tæt på havn
  • Gode vanddybder - tæt på land
  • Den rette indstilling til at gå forrest - på mange niveauer
  • Der kan bygges videre på det eksisterende 24/7 beredskab for marinteknisk assistence
  • Området har en etableret historie som nuværende testsite
  • Rimelig nærhed til "videnscenter" - Aalborg Universitet
  • Mulig integration af bølgeenergianlæg i nybygning af mole
  • Branchen, brancheforeingen og førende forskere peger på Hanstholm som stedet for dansk bølgeenergi-test og demonstrations site

 

» Guidede ture // Guided tours // Führungen

             
Genveje:  

Om DanWEC

Formål

For bølgekraftudviklere

Nyheder og presse

 

   

Aktiviteter

 

Links

   
DanWEC
Thyparken 10
7700 Thisted
Tel. +45 61 14 00 99
info@danwec.com