Velkommen til DanWEC - Danish Wave Energy Center. En del af Hanstholm.
Formål · Kontakt · Organisation · Samarbejdspartnere · Udviklingsplan · Historie · Hvorfor bølgeenergi? · Hvorfor Hanstholm? · 

Historie

Den 27. maj 2010 fik bestræbelserne på at etablere et videns- og testcenter for udvikling af bølgeenergi i Hanstholm det formelle stempel: Thisted Kommune, Hanstholm Havn og Hanstholm Havneforum kunne ved en festlig ceremoni skrive under på det dokument, der officielt stiftede den erhvervsdrivende fond DanWEC – Danish Wave Energy Center.

 

Forud for den formelle stiftelse af fonden var der gennem længere tid arbejdet med visioner og planer for centret, lige som der var indledt samarbejde med relevante aktører på området, bl.a. Aalborg Universitet og – mindst lige så vigtigt - flere bølgekraftudviklere, der havde fået øje på afprøvningsmulighederne i Hanstholms bølger. Der var også på det tidspunkt udarbejdet ansøgninger om statslig støtte til en videreførelse af planerne for et testcenter.

 

”Thy er måske kendt som et udkantsområde. Men når det gælder udvikling af alternativ energi er Thy faktisk centrum – både når det gælder energi fra bølger og fra vind,” sagde Thisted Kommunes borgmester Lene Kjelgaard ved festligholdelsen af fondens formelle stiftelse. Arrangementet havde deltagelse af mere end 100 gæster, der alle var parat til at bakke op om Hanstholms satsning.

 

Lene Kjelgaard var fra fondens stiftelse næstformand i bestyrelsen. Hun overtog formandspostens allerede i november samme år efter formanden, Egon Pleidrups pludselige død i oktober 2010.

 

Mens bølgekraftudviklere allerede var i gang med at teste anlæg ved Hanstholm, arbejdede bestyrelsen på et finde finansiering til etablering af et egentligt testcenter. I eftersommeren 2012 blev bestræbelserne belønnet: Med tilsagn om 6,4 mio. kr. fra Energiministeriets GreenLab-pulje og et tilsvarende beløb fra Vækstforum Region Nordjylland over de næste 2 år kan DanWEC nu trykke på speederen og tage næste skridt i etablering af et testcenter for udvikling af bølgeenergi i Hanstholm.

 

En projektleder ventes ansat primo 2013. DanWEC skal have etableret kontorfaciliteter, lige som der skal etableres udstyr til måling, arbejdes med metoder til behandling af indsamlede data og udarbejdes projektering for anlæg under projektets Fase II

 

”Vi ser bevillingerne fra GreenLab DK og fra Vækstforum som nogle solide skulderklap til de bestræbelser, der udfoldes i Hanstholm. Nu kan vi sætte fart på virkeliggørelsen af planerne, og den fart har vi tænkt os at holde i årene frem,” siger DanWEC’s formand Lene Kjelgaard.

 

 

(Opdateres løbende)

 

                                                            

 

» Guidede ture // Guided tours // Führungen

             
Genveje:  

Om DanWEC

Formål

For bølgekraftudviklere

Nyheder og presse

 

   

Aktiviteter

 

Links

   
DanWEC
Thyparken 10
7700 Thisted
Tel. +45 61 14 00 99
info@danwec.com